แนวทางการบำบัดของเดอะเคบิน.

แนวทางการบำบัดของเดอะเคบิน

โปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้รับบริการประจำที่พักอาศัยภายใจสถานฟื้นฟูเน้นการจัดการแบบองค์รวมที่ทันสมัย สามารถฟื้นฟูได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเห็นผลอย่างชัดเจน โปรแกรมบำบัดของเราได้รับการยอมรับจากศูนย์การแพทย์ทั่วโลก โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • การบำบัดที่เน้นความคิดและพฤติกรรมซึ่งเน้นการช่วยเหลือส่วนบุคคลที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละคนได้อย่างดีที่สุด
 • การบำบัด 12 ขั้นตอนคือกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ภาษาทั่วไปที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการของเรา
 • การฝึกสติและทำสมาธิซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นการเห็นผลได้จริงเพื่อการฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์ให้ปราศจากความกังวลและความเครียดสะสมหรือเรื้อรัง

โปรแกรมหลักของการบำบัดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้รับบริการมากที่สุดโดยนักบำบัดของเดอะเคบิน

เหตุผลที่แนวทางบำบัดทางกายภาพถูกรวมเข้ากับโปรแกรมการบำบัดหลัก

การบำบัดทางกายภาพหรือด้านการออกกำลังกายเป็นส่วนที่สำคัญและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อโปรแกรมการบำบัด การออกกำลังกายช่วยให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในระหว่างที่ได้รับการบำบัด

การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้สารเอนโดร์ฟินหลั่งออกมาและพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ความอยากที่มีต่ออาการเสพติดนั้นลดลง นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังเชื่อมโยงด้านบวกกับส่วนสมองทำให้ผู้รับบริการสามารถลดความเครียดและความผิดปกติด้านอารมณ์ลงได้อย่างมาก

ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ เราได้จัดเตรียมแนวทางการบำบัดทางกายภาพที่หลากหลายไว้ให้กับผู้รับบริการของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการบำบัดหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

 • โยคะ
 • เพลาทิส
 • การฝึกกล้ามเนื้อแบบตัวต่อตัว
 • การปั่นจักรยานภูเขา
 • การบริหารร่างกายในน้ำ
 • การบริหารร่างกายแบบต่อสู้

ผู้รับบริการแต่ละรายของท่านจะได้รับการจัดเตรียมโปรแกรมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของแต่ละคนซึ่งสอดคล้องกับการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู

การบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิที่อยู่ในโปรแกรมการบำบัดหลัก

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเอาชนะอาการเสพติดก็คือ ความกลัว – กลัวว่าจะแพ้ต่อความปรารถนาของตนเอง, กลัวว่าตนเองจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิซึ่งประกอบด้วยการทำสมาธิและการเล่นโยคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในโปรแกรมการบำบัดหลักของเดอะเคบินเพราะว่าแนวทางนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการกับความปรารถนาและอารมณ์ด้านลบได้เป็นอย่างดี

ในโปรแกรมการบำบัด การทำสมาธิและการเล่นโยคะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า:

 • สามารถลดฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดซึ่งเป็นสิ่งชักจูงต่ออาการเสพติดได้
 • เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • เพิ่มระดับพลังงานให้กับร่างกาย
 • เสริมสร้างความสามารถให้ร่างกายในการกำจัดของเสีย

นักบำบัดด้านการทำสมาธิและการเล่นโยคะของเราได้รับใบรับรองจากการฝึกฝนด้านการทำสมาธิและการเล่นโยคะจากผู้ฝึกสอนระดับชั้นนำของโลกและมีความพร้อมด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จผ่านทางการบำบัดแนวทางนี้ นักบำบัดของเราจะทำงานร่วมกับผู้รับบริการที่จะสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยการฝึกโยคะ, การใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่สมดุล สมบูรณ์และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประสบความสำเร็จเพื่อมีสุขภาวะที่ดีและมีความพอใจในชีวิตของตนเอง

นอกจากแนวทางการบำบัดผ่านการออกกำลังกายและการทำสมาธิและโยคะแล้ว แนวทางการบำบัดที่เห็นผลโดยรวมได้ดีที่สุดซึ่งเป็นแนวทางที่ผ่านการบูรณาการด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา แนวทางที่ว่านี้ คือ “Recovery Zones”

Recovery Zones โปรแกรมการบำบัดหลักของเดอะเคบิน

RZ คือโปรแกรมการบำบัดที่ประกอบด้วยเทคนิคที่เกิดผลจริงจากแนวทางการบำบัดที่เน้นความคิดและพฤติกรรมซึ่งได้รับการวางโครงสร้างผ่านทางแนวทางการบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน ซึ่งทำให้โปรแกรมบำบัด RZ นี้ได้รับประโยชน์และข้อมูลต่างๆ จากการผสานแนวทางดังกล่าวนี้ โปรแกรมการบำบัด RZ ได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากตะวันตกและมีใบอนุญาติในด้านการจัดการกับอาการเสพติด ที่เดอะเคบินเชียงใหม่เราใช้โปรแกรมบำบัด RZ เนื่องจากเหตุผลที่เป็นโปรแกรมที่สามารถบูรณาการกับแนวทางที่เน้นความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับแนวทางการบำบัดแบบ 12 ขั้นต้อนและแนวทางการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิ

จากรูปภาพที่ 1 นี่คือส่วนประกอบในการบำบัดและฟื้นฟูที่มีอยู่สามประการซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

Active Zone

recoveryzone-color

สิ่งต่างๆ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นและสิ่งทำร้ายเรานั้นจะอยู่ในส่วนนี้ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำก็คือการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นจากสิ่งที่อยู่ในส่วนนี้ แต่เนื่องจากสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ ดังนั้นหลายคนจึงพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน และมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุนมากกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุนี้ที่เดอะเคบิน เราจึงรู้ว่าผู้รับบริการของเรานั้นมีความแตกต่างในเรื่องลักษณะของวิธีการที่เข้าสู่การหยุดอาการเสพติดและพวกเขารู้สึกหรือเห็นว่าการหยุดอาการเสพติดนั้นมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา ผู้รับบริการบางรายอาจจะต้องการแนวทางการทำสมาธิที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นได้จากสารกระตุ้นหรือสภาพด้านลบทางจิตใจเช่น ความเครียดเรื้อรัง

Danger Zone

นี่คือส่วนที่เราเห็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถจะนำเราไปสู่สภาพแห่งอาการเสพติดอีกครั้ง

 • สิ่งที่ชักจูง- สิ่งที่ทำให้เราต้องการที่จะมีพฤติกรรมอาการเสพติด
 • การพูดด้านลบกับตัวเอง- รูปแบบต่างๆ ที่เราพูดด้านลบกับตัวเองที่เกิดขึ้นภายในความคิดของเราเอง
 • ลักษณะความรู้ที่ไม่สามารถจัดการได้ – ความรู้สึกด้านลบที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น ความละอายและความรู้สึกผิด
 • พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ – สิ่งที่เราทำซึ่งก่อให้เกิดผลด้านลบ

Recovery Zone

นี่คือส่วนที่ทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อสุขภาพและสุขภาวะในชีวิตของเรา ณ ส่วนนี้เราจะเรียนรู้ที่จะใช้แนวทางการบำบัดโดย “การฝึกสติและการทำสมาธิ”  การฝึกสติและการทำสมาธิเริ่มต้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกในวงการจิตวิทยา การฝึกสติและการทำสมาธิถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพในทวีปแถบตะวันตกเพื่อบำบัดความเครียดเรื้อรัง, ความวิตกกังวล และความเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์สูญเสียหรือรุนแรง และในปัจจุบันนี้แนวทางการบำบัดนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการบำบัดจากอาการเสพติด แนวทางการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิจะมุ่งเน้นไปยัง:

 • การดำเนินชีวิตที่ช้าลง- การสร้างความตระหนักรู้ต่อความคิดและการเคลื่อนไหวร่างกายของเรา
 • การเฝ้าดู – ความสามารถในการมองเห็นความปรารถนาโดยการปรับความคิดอาการเสพติดแล้วนำเข้าสู่การฝึกสมาธิ
 • การสำรวจร่างกาย – หรือที่เรียกว่าการผ่อนคลายร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนที่มุ่งเน้นเพื่อการผ่อนคลายและการนอนหลับที่ช่วยสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟู

การบำบัดแบบตัวต่อตัว

การบำบัดแบบนี้จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลส่วนตัวของผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการบำบัด พวกเขาจะช่วยให้ผู้รับบริการจัดการกับโปรแกรมบำบัด RZ ของตนเองและแบ่งปันสิ่งที่ได้รับกับกลุ่มผู้รับบริการ

การบำบัดแบบกลุ่ม

เดอะเคบินได้จัดเตรียมการบำบัดแบบกลุ่มไว้วันละสองครั้ง ใน 6 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมกลุ่มให้ทำในตอนเย็นของทุกวันอีกด้วย

การบำบัดแบบกลุ่มมีส่วนช่วยสนับสนุนโปรแกรมการบำบัดเพื่อผู้รับบริการที่พักประจำภายในสถานฟื้นฟู เพราะไม่เพียงแค่นักจิตบำบัดเท่านั้นแต่กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นผู้รับบริการเหมือนกันต่างก็มีส่วนช่วยเหลือต่อการบำบัดของผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างการบำบัดภายในศูนย์และการให้คำปรึกษาและการบำบัดแบบไปกลับ เพราะภายในสถานฟื้นฟู เพื่อนซึ่งเป็นผู้รับบริการด้วยกันจะช่วยให้คนอื่นๆ ในกลุ่มได้เห็นปัจจัยหรือประเด็นด้านลบของตนเองชัดเจนมากขึ้นและสร้างพลังด้านบวกเพื่อจัดการกับประเด็นด้านลบเหล่านั้นร่วมกัน เช่นเดียวกับ “การลงเรือลำเดียวกัน” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อสู้เพียงลำพัง

การเริ่มต้นล้างพิษร่างกาย

ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรม ผู้รับบริการบางรายอาจจะต้องได้รับการล้างพิษร่างกายเนื่องจากความจำเป็นของร่างกายที่เคยมีต่ออาการเสพติด การหยุดหรือลดอาการเสพติดสามารถทำได้อย่างปลอดภัยภายในศูนย์ฟื้นฟูของเดอะเคบิน

การจัดการกับความเจ็บปวดและความผิดปกติด้านอารมณ์

ผู้รับบริการบางรายที่เคยเผชิญกับความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่เจ็บปวดอย่างรุนแรงควบคู่ไปกับอาการเสพติด ทางเราได้จัดเตรียมแนวทางการบำบัดแบบ EMDR เพื่อบำบัดและฟื้นฟูในกรณีเช่นนี้

สำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์กับความผิดปกติทางด้านจิตใจเช่น ความวิตกกังวล ความเครียดเรื้อรังและอารมณ์แปรปรวน ทางเราได้จัดเตรียมการบำบัดสำหรับกรณีเหล่านี้

โปรแกรมการบำบัดที่เรานำเสนอมีรายละเอียดต่อไปนี้

เดอะเคบินได้จัดเตรียมโปรแกรมบำบัดเริ่มต้นสำหรับ 28 วัน/ 60 วัน/ โปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟู 90 วัน/โปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับระยะเวลา

 • การบำบัดมีไว้เพื่อผู้ที่มีอาการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาตามใบสั่งแพทย์ และการเสพติดทางพฤติกรรม เช่น การพนัน อินเตอร์เน็ต เซ็กส์ และอาหาร
 • นอกจากจะได้รับการดูแลและได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้ว ผู้รับบริการยังได้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มและได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฟื้นฟู
 • การบำบัดทางกายภาพ ซึ่งได้รับการจัดการโดยทีมครูฝึกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และยังเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการฝึกร่างกายที่มีต่อผู้รับบริการ
 • โปรแกรมการบำบัดแบบครอบครัว ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวของผู้รับบริการเกี่ยวกับอาการเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู
 • การท่องเที่ยวในสถานที่ซึ่งน่าสนใจต่างๆ พร้อมกับการทำกิจกรรมและการเล่นกีฬาภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวมากทีสุด
 • มีบริการดูแลเรื่องส่วนตัวโดยแผนกต้อนรับชาวไทย
 • อาหารทุกมื้อได้รับการปรุงภายในศูนย์ฟื้นฟู โดยมีรายการอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

โปรแกรมบำบัดประจำสัปดาห์ของเรา แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบำบัดที่หลากหลายและเสริมสร้างพลังเชิงบวกต่อชีวิตประจำวันของผู้รับบริการของเรา ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นซึ่งนำไปสู่การบำบัดและการฟื้นฟูของผู้รับบริการแต่ละคน

โปรแกรมบำบัดประจำสัปดาห์

โปรแกรมการบำบัดของเดอะเคบินเชียงใหม่ประกอบอยู่ การพักอาศัยในที่พักส่วนตัวบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำ, การบริการอาหารสามมื้อพร้อมอาหารทานเล่น, การให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย, การบำบัดผ่านทางการนวด, การท่องเที่ยวในแต่ละสัปดาห์และการดูแลหลังการบำบัด

ตารางกิจกรรมเพื่อการบำบัดของเราทำให้เกิดแนวทางการจัดการที่สมดุลและเข้าใจได้ง่ายเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูซึ่งส่งผลด้านบวกทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูและการมีสุขภาพดีในระยะยาว โปรแกรมบำบัดจะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว
 • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มประจำวัน
 • การออกกำลังกายและการฝึกกล้ามเนื้อ
 • การนวดผ่อนคลาย
 • การบำบัดผ่านทางการเล่นละคร
 • การบำบัดผ่านทางศิลปะ
 • การท่องเที่ยว
 • แผนการป้องกันการเสพติดซ้ำ
 • การแนะนำเพื่อการดูแลหลังการบำบัด

Back to Top