แนวทางการบำบัดของเดอะเคบิน.

แนวทางการบำบัดของเดอะเคบิน

โปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้รับบริการประจำที่พักอาศัยภายใจสถานฟื้นฟูเน้นการจัดการแบบองค์รวมที่ทันสมัย สามารถฟื้นฟูได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเห็นผลอย่างชัดเจน โปรแกรมบำบัดของเราได้รับการยอมรับจากศูนย์การแพทย์ทั่วโลก โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • การบำบัดที่เน้นความคิดและพฤติกรรมซึ่งเน้นการช่วยเหลือส่วนบุคคลที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละคนได้อย่างดีที่สุด
 • การบำบัด 12 ขั้นตอนคือกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ภาษาทั่วไปที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการของเรา
 • การฝึกสติและทำสมาธิซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นการเห็นผลได้จริงเพื่อการฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์ให้ปราศจากความกังวลและความเครียดสะสมหรือเรื้อรัง

โปรแกรมหลักของการบำบัดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้รับบริการมากที่สุดโดยนักบำบัดของเดอะเคบิน

เหตุผลที่แนวทางบำบัดทางกายภาพถูกรวมเข้ากับโปรแกรมการบำบัดหลัก

การบำบัดทางกายภาพหรือด้านการออกกำลังกายเป็นส่วนที่สำคัญและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อโปรแกรมการบำบัด การออกกำลังกายช่วยให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในระหว่างที่ได้รับการบำบัด

การออกกำลังกายเป็นประจำทำให้สารเอนโดร์ฟินหลั่งออกมาและพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ความอยากที่มีต่อการเสพติดนั้นลดลง นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังเชื่อมโยงด้านบวกกับส่วนสมองทำให้ผู้รับบริการสามารถลดความเครียดและความผิดปกติด้านอารมณ์ลงได้อย่างมาก

ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ เราได้จัดเตรียมแนวทางการบำบัดทางกายภาพที่หลากหลายไว้ให้กับผู้รับบริการของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการบำบัดหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

 • โยคะ
 • เพลาทิส
 • การฝึกกล้ามเนื้อแบบตัวต่อตัว
 • การปั่นจักรยานภูเขา
 • การบริหารร่างกายในน้ำ
 • การบริหารร่างกายแบบต่อสู้

ผู้รับบริการแต่ละรายของท่านจะได้รับการจัดเตรียมโปรแกรมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของแต่ละคนซึ่งสอดคล้องกับการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู

การบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิที่อยู่ในโปรแกรมการบำบัดหลัก

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเอาชนะการเสพติดก็คือ ความกลัว – กลัวว่าจะแพ้ต่อความปรารถนาของตนเอง, กลัวว่าตนเองจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิซึ่งประกอบด้วยการทำสมาธิและการเล่นโยคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในโปรแกรมการบำบัดหลักของเดอะเคบินเพราะว่าแนวทางนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการกับความปรารถนาและอารมณ์ด้านลบได้เป็นอย่างดี

ในโปรแกรมการบำบัด การทำสมาธิและการเล่นโยคะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า:

 • สามารถลดฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดซึ่งเป็นสิ่งชักจูงต่อการเสพติดได้
 • เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • เพิ่มระดับพลังงานให้กับร่างกาย
 • เสริมสร้างความสามารถให้ร่างกายในการกำจัดของเสีย

นักบำบัดด้านการทำสมาธิและการเล่นโยคะของเราได้รับใบรับรองจากการฝึกฝนด้านการทำสมาธิและการเล่นโยคะจากผู้ฝึกสอนระดับชั้นนำของโลกและมีความพร้อมด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จผ่านทางการบำบัดแนวทางนี้ นักบำบัดของเราจะทำงานร่วมกับผู้รับบริการที่จะสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยการฝึกโยคะ, การใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่สมดุล สมบูรณ์และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประสบความสำเร็จเพื่อมีสุขภาวะที่ดีและมีความพอใจในชีวิตของตนเอง

นอกจากแนวทางการบำบัดผ่านการออกกำลังกายและการทำสมาธิและโยคะแล้ว แนวทางการบำบัดที่เห็นผลโดยรวมได้ดีที่สุดซึ่งเป็นแนวทางที่ผ่านการบูรณาการด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา แนวทางที่ว่านี้ คือ “Recovery Zones”

Recovery Zones โปรแกรมการบำบัดหลักของเดอะเคบิน

RZ คือโปรแกรมการบำบัดที่ประกอบด้วยเทคนิคที่เกิดผลจริงจากแนวทางการบำบัดที่เน้นความคิดและพฤติกรรมซึ่งได้รับการวางโครงสร้างผ่านทางแนวทางการบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน ซึ่งทำให้โปรแกรมบำบัด RZ นี้ได้รับประโยชน์และข้อมูลต่างๆ จากการผสานแนวทางดังกล่าวนี้ โปรแกรมการบำบัด RZ ได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากตะวันตกและมีใบอนุญาติในด้านการจัดการกับการเสพติด ที่เดอะเคบินเชียงใหม่เราใช้โปรแกรมบำบัด RZ เนื่องจากเหตุผลที่เป็นโปรแกรมที่สามารถบูรณาการกับแนวทางที่เน้นความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับแนวทางการบำบัดแบบ 12 ขั้นต้อนและแนวทางการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิ

จากรูปภาพที่ 1 นี่คือส่วนประกอบในการบำบัดและฟื้นฟูที่มีอยู่สามประการซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

Active Zone

recoveryzone-color

สิ่งต่างๆ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นและสิ่งทำร้ายเรานั้นจะอยู่ในส่วนนี้ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำก็คือการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นจากสิ่งที่อยู่ในส่วนนี้ แต่เนื่องจากสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ ดังนั้นหลายคนจึงพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน และมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุนมากกว่าคนอื่นๆ โดยเหตุนี้ที่เดอะเคบิน เราจึงรู้ว่าผู้รับบริการของเรานั้นมีความแตกต่างในเรื่องลักษณะของวิธีการที่เข้าสู่การหยุดการเสพติดและพวกเขารู้สึกหรือเห็นว่าการหยุดการเสพติดนั้นมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา ผู้รับบริการบางรายอาจจะต้องการแนวทางการทำสมาธิที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นได้จากสารกระตุ้นหรือสภาพด้านลบทางจิตใจเช่น ความเครียดเรื้อรัง

Danger Zone

นี่คือส่วนที่เราเห็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถจะนำเราไปสู่สภาพแห่งการเสพติดอีกครั้ง

 • สิ่งที่ชักจูง- สิ่งที่ทำให้เราต้องการที่จะมีพฤติกรรมการเสพติด
 • การพูดด้านลบกับตัวเอง- รูปแบบต่างๆ ที่เราพูดด้านลบกับตัวเองที่เกิดขึ้นภายในความคิดของเราเอง
 • ลักษณะความรู้ที่ไม่สามารถจัดการได้ – ความรู้สึกด้านลบที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น ความละอายและความรู้สึกผิด
 • พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ – สิ่งที่เราทำซึ่งก่อให้เกิดผลด้านลบ

Recovery Zone

นี่คือส่วนที่ทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อสุขภาพและสุขภาวะในชีวิตของเรา ณ ส่วนนี้เราจะเรียนรู้ที่จะใช้แนวทางการบำบัดโดย “การฝึกสติและการทำสมาธิ”  การฝึกสติและการทำสมาธิเริ่มต้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกในวงการจิตวิทยา การฝึกสติและการทำสมาธิถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพในทวีปแถบตะวันตกเพื่อบำบัดความเครียดเรื้อรัง, ความวิตกกังวล และความเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์สูญเสียหรือรุนแรง และในปัจจุบันนี้แนวทางการบำบัดนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการบำบัดจากการเสพติด แนวทางการบำบัดโดยการฝึกสติและการทำสมาธิจะมุ่งเน้นไปยัง:

 • การดำเนินชีวิตที่ช้าลง- การสร้างความตระหนักรู้ต่อความคิดและการเคลื่อนไหวร่างกายของเรา
 • การเฝ้าดู – ความสามารถในการมองเห็นความปรารถนาโดยการปรับความคิดการเสพติดแล้วนำเข้าสู่การฝึกสมาธิ
 • การสำรวจร่างกาย – หรือที่เรียกว่าการผ่อนคลายร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนที่มุ่งเน้นเพื่อการผ่อนคลายและการนอนหลับที่ช่วยสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟู

การบำบัดแบบตัวต่อตัว

การบำบัดแบบนี้จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลส่วนตัวของผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการบำบัด พวกเขาจะช่วยให้ผู้รับบริการจัดการกับโปรแกรมบำบัด RZ ของตนเองและแบ่งปันสิ่งที่ได้รับกับกลุ่มผู้รับบริการ

การบำบัดแบบกลุ่ม

เดอะเคบินได้จัดเตรียมการบำบัดแบบกลุ่มไว้วันละสองครั้ง ใน 6 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมกลุ่มให้ทำในตอนเย็นของทุกวันอีกด้วย

การบำบัดแบบกลุ่มมีส่วนช่วยสนับสนุนโปรแกรมการบำบัดเพื่อผู้รับบริการที่พักประจำภายในสถานฟื้นฟู เพราะไม่เพียงแค่นักจิตบำบัดเท่านั้นแต่กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นผู้รับบริการเหมือนกันต่างก็มีส่วนช่วยเหลือต่อการบำบัดของผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างการบำบัดภายในศูนย์และการให้คำปรึกษาและการบำบัดแบบไปกลับ เพราะภายในสถานฟื้นฟู เพื่อนซึ่งเป็นผู้รับบริการด้วยกันจะช่วยให้คนอื่นๆ ในกลุ่มได้เห็นปัจจัยหรือประเด็นด้านลบของตนเองชัดเจนมากขึ้นและสร้างพลังด้านบวกเพื่อจัดการกับประเด็นด้านลบเหล่านั้นร่วมกัน เช่นเดียวกับ “การลงเรือลำเดียวกัน” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อสู้เพียงลำพัง

การเริ่มต้นล้างพิษร่างกาย

ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรม ผู้รับบริการบางรายอาจจะต้องได้รับการล้างพิษร่างกายเนื่องจากความจำเป็นของร่างกายที่เคยมีต่อการเสพติด การหยุดหรือลดการเสพติดสามารถทำได้อย่างปลอดภัยภายในสถานฟื้นฟูของเดอะเคบิน

การจัดการกับความเจ็บปวดและความผิดปกติด้านอารมณ์

ผู้รับบริการบางรายที่เคยเผชิญกับความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่เจ็บปวดอย่างรุนแรงควบคู่ไปกับการเสพติด ทางเราได้จัดเตรียมแนวทางการบำบัดแบบ EMDR เพื่อบำบัดและฟื้นฟูในกรณีเช่นนี้

สำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์กับความผิดปกติทางด้านจิตใจเช่น ความวิตกกังวล ความเครียดเรื้อรังและอารมณ์แปรปรวน ทางเราได้จัดเตรียมการบำบัดสำหรับกรณีเหล่านี้

โปรแกรมการบำบัดที่เรานำเสนอมีรายละเอียดต่อไปนี้

เดอะเคบินได้จัดเตรียมโปรแกรมบำบัดเริ่มต้นสำหรับ 28 วัน/ 60 วัน/ โปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟู 90 วัน/โปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับระยะเวลา

 • การบำบัดมีไว้เพื่อผู้ที่มีการเสพติดสุราและยาเสพติดและการมีพฤติกรรมเสพติด เช่นการติดพนัน, อาหาร, เพศ และอินเทอร์เน็ต
 • นอกจากจะได้รับการดูแลและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์แล้ว ผู้รับบริการยังได้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มและได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ภายในสถานฟื้นฟู
 • การบำบัดทางกายภาพ ซึ่งได้รับการจัดการโดยทีมครูฝึกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และยังเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการฝึกร่างกายที่มีต่อผู้รับบริการ
 • โปรแกรมการบำบัดแบบครอบครัว ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวของผู้รับบริการเกี่ยวกับการเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู
 • การท่องเที่ยวในสถานที่ซึ่งน่าสนใจต่างๆ พร้อมกับการทำกิจกรรมและการเล่นกีฬาภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวมากทีสุด
 • มีบริการดูแลเรื่องส่วนตัวโดยแผนกต้อนรับชาวไทย
 • อาหารทุกมื้อได้รับการปรุงภายในสถานฟื้นฟู โดยมีรายการอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

โปรแกรมบำบัดประจำสัปดาห์ของเรา แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบำบัดที่หลากหลายและเสริมสร้างพลังเชิงบวกต่อชีวิตประจำวันของผู้รับบริการของเรา ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นซึ่งนำไปสู่การบำบัดและการฟื้นฟูของผู้รับบริการแต่ละคน

โปรแกรมบำบัดประจำสัปดาห์

โปรแกรมการบำบัดของเดอะเคบินเชียงใหม่ประกอบอยู่ การพักอาศัยในที่พักส่วนตัวบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำ, การบริการอาหารสามมื้อพร้อมอาหารทานเล่น, การให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย, การบำบัดผ่านทางการนวด, การท่องเที่ยวในแต่ละสัปดาห์และการดูแลหลังการบำบัด

ตารางกิจกรรมเพื่อการบำบัดของเราทำให้เกิดแนวทางการจัดการที่สมดุลและเข้าใจได้ง่ายเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูซึ่งส่งผลด้านบวกทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูและการมีสุขภาพดีในระยะยาว โปรแกรมบำบัดจะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว
 • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มประจำวัน
 • การออกกำลังกายและการฝึกกล้ามเนื้อ
 • การนวดผ่อนคลาย
 • การบำบัดผ่านทางการเล่นละคร
 • การบำบัดผ่านทางศิลปะ
 • การท่องเที่ยว
 • แผนการป้องกันการเสพติดซ้ำ
 • การแนะนำเพื่อการดูแลหลังการบำบัด

โปรแกรมการบำบัดการจากสารเสพติด

โปรแกรมบำบัดและฟื้นฟูจากการเสพติดสุรา

ในฐานะที่เป็นสถานฟื้นฟูชั้นในภูมิภาคนี้ โปรแกรมการบำบัดสุราที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลสำเร็จถึงร้อยละ 96 ของเดอะเคบินเชียงใหม่มุ่งเน้นที่จะเยียวยาและกระตุ้นการทำงานทั้งร่างกายและจิตใจให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป วิธีการบำบัดที่พิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี้คือ โปรแกรม Recovery Zones ซึ่งประกอบด้วยการบำบัดที่เน้นพฤติกรรมและความคิด, การบำบัดแบบ 12 ขั้นตอนซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้รับบริการในปัจจุบันมากที่สุด, การบำบัดโดยการฝึกสติและสมาธิและการบำบัดโดยการออกกำลังกาย

เมื่อผู้รับบริการมาถึงที่สถานฟื้นฟู อันดับแรกท่านจะได้รับการประเมินเบื้องต้นจากนักจิตบำบัดและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของเรา ผู้รับบริการที่ร่างกายยังมีสารแอลกอฮอล์อยู่จะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และเข้าสู่กระบวนการร่างพิษจากร่างกายในระยะสองถึงสามวันแรก

แต่หากผู้รับบริการไม่มีสารแอลกอฮอล์ในร่างกาย เราจะนำท่านไปยังที่พักซึ่งจัดเตรียมไว้แบบพิเศษ หลังจากนั้นท่านจะได้เข้าร่วมตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ซึ่งประกอบไปด้วยการบำบัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกกำลังกายและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ, ศิลปะ, โยคะ และการนั่งสมาธิเพื่อการฝึกสติ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับบริการเกิดทักษะการจัดการอารมณ์ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูที่ประสบความสำเร็จได้ นอกจากนั้นในแต่ละอาทิตย์ เราได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เดินเขา เที่ยวน้ำตก ล่องแพ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน

การล้างพิษสุราคืออะไร

การล้างพิษสุราคือกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยในขณะที่อยู่ในระยะเวลาของการลดสุราหลังจากที่บริโภคสุรามาเป็นระยะนาน การล้างพิษสุราไม่จำเป็นสำหรับผู้รับบริการทุกท่านแต่ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและสถานการณ์ส่วนบุคคลของผู้รับบริการ

โปรแกรมบำบัดและฟื้นฟูจากการเสพสารเสพติด

ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าของเราผ่านการอบรมจากสถาบันซึ่งได้รับการยอมรับและมีใบรับรองเพื่อทำหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเสพติดและสารเสพติดมากกว่าสิบปี แท้จริงแล้ว นักจิตบำบัดด้านการเสพติดของเราเคยเป็นผู้เสพติดมาก่อนและได้รับการฟื้นฟูจนสามารถดำรงชีวิตแบบปกติได้ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับผู้รับบริการได้

นอกจากทีมงานด้านการให้คำปรึกษาแล้ว ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ยังมีทีมแพทย์พยาบาลประกอบด้วย จิตแพทย์, นักจิตบำบัด และพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดไว้คอยดูแลผู้รับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

ในฐานะที่เป็นสถานฟื้นฟูชั้นน้ำในภูมิภาคนี้ เดอะเคบินเชียงใหม่สามารถรับรองได้ว่าผู้รับบริการของเราจะได้รับการดูแลในระดับพิเศษและเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนั้น การเข้ารับการบำบัดที่ประเทศไทยยังเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลแบบเป็นกันเองและการเอาใส่ใจที่มาพร้อมกับความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่คนไทยเสมือนญาติมิตร

การล้างพิษร่างกายคืออะไร

การล้างพิษร่างกายคือกระบวนการที่จะช่วยให้ร่างกายของเรากำจัดสารเสพติดในระหว่างการเข้าโปรแกรมบำบัด กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนแรกของโปรแกรมการบำบัด หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการบำบัดและการฟื้นฟูซึ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานด้านพฤติกรรมและความคิด ดังนั้นการล้างพิษร่างกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบำบัด

โปรแกรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและพฤติกรรม

โปรแกรมการบำบัดการเสพติดพฤติกรรม

การเสพติดพฤติกรรมคือความเจ็บป่วยหรือการหมกมุ่นเรื้อรัง ที่เกี่ยวข้องกับระบบสร้างความพึงพอใจของสมอง ในกระบวนการนี้ กิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ผู้เสพติดได้กระทำจะเป็นกระตุ้นระบบสร้างความพึงพอใจในสมอง เมื่อผ่านไปในระยะเวลาที่นานขึ้น ผู้เสพติดไม่สามารถรับรู้ถึงความพึงพอใจที่ได้จากกิจกรรมหรือการกระทำอื่นๆ นอกจากกิจกรรมหรือการกระทำที่ตนเองเสพติดอยู่เท่านั้น กระบวนการเสพติมีหลากหลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • การเสพติดอาหาร
 • การเสพติดการพนัน
 • การเสพติดอินเทอร์เน็ต
 • การเสพติดทางเพศ

ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ เรามีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเห็นผลได้ชัดเจนซึ่งสามารถช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการสำหรับการเสพติดที่กล่าวมาได้ข้างต้นได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ในกระบวนการฟื้นฟูนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้การล้างพิษร่างกายใดๆ เนื่องจากร่างกายของคนเราไม่จำเป็นต้องพึงพาพฤติกรรมเหล่านี้  ดังนั้นผู้รับบริการของเราจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรมบำบัดได้ทันที เช่น การให้คำปรึกษาเดี่ยวพร้อมกับการบำบัดด้วยการออกกำลังกายและฝึกกล้ามเนื้อและการบำบัดโดยการฝึกสติและทำสมาธิ

โปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจหลังอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่เดอะเคบินเชียงใหม่

หากความทรงจำที่ย้อนกลับในชีวิตของท่านเป็นสาเหตุของความกังวล ความเศร้าและความกังวล และท่านเองเคยใช้สารเสพติดเพื่อปิดกั้นตนเองไม่ให้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาด้านจิตใจและการเสพติดที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยปกติแล้วปัญหาที่ว่านี้จะเกิดขึ้นผู้คนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในชีวิต  แท้จริงแล้วผู้คนที่เข้ารับการบำบัดการเสพติดส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายด้านจิตใจมาก่อนในชีวิต

ปัญหาด้านจิตใจที่เกิดจากผลกระทบของการประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านความวิตกกังวล ความรุนแรงของเหตุการณ์เหล่านั้นจะทำให้ผู้คนไม่สามารถจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสมได้ และความทรงจำด้านลบที่ยังคงอยู่ในระดับบนของความคิดสามารถนำไปสู่ลักษณะอาการต่อไปนี้ได้:

 • ความทรงจำย้อนกลับมาบ่อยๆ และฝันร้าย
 • รู้สึกวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้เมื่อคิดถึงเหตุการณ์ในอดีต
 • หลีกเลี่ยงผู้คน, สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวหรือย้ำเตือนถึงปัญหาด้านจิตใจ
 • ระมัดระวังมากเกินไป
 • มีความรู้สึกถึงการไม่รับรู้ตนเองและขาดการติดต่อกับคนอื่น
 • การจดจ่อในงานลดน้อยลงและมีปัญหาในการนอนหลับ
 • ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
 • มีพฤติกรรมที่ทำร้ายตนเอง
 • เกิดความเครียดที่รุนแรงเหมือนต้องเผชิญกับสิ่งชักจูงด้านลบ

ความผิดปกติร่วมที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเสพติด

ผู้ป่วยที่มีเผชิญกับความผิดปกติร่วมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดและบริโภคสุรา ผู้ที่มีความผิดปกติร่วมส่วนใหญ่คือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปในโปรแกรมการบำบัด คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะนำไปสู่การทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้ารับและรับการรักษาบำบัดจากทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีเชี่ยวชาญในการการเสพติด

ความผิดปกตินี้หรือที่เรียกอีกอย่างว่าความเจ็บป่วยร่วม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งคนมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากความผิดปกติจากการวินิจฉัยทางการแพทย์มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป  ความผิดปกติร่วมและการเสพติดมักจะเกิดขึ้นคู่เสมอในผู้ติดการเสพติด ความเจ็บป่วยร่วมอาจจะหมายถึงผู้ติดสุราและติดสารเสพติดหรือ ผู้ที่ติดการเสพติดร่วมกับการมีปัญหาด้านจิตวิทยา เช่น ความวิตกกังวล,ซึมเศร้า, จิตเภท และความผิดปกตในการรับประทานอาหาร นอกจากนั้นความผิดปกติร่วมยังรวมถึงผู้ที่ติดสารเสพติดพร้อมกับความเจ็บป่วยทางกายภาพ เช่นติดเชื้อเอชไอวีหรือมะเร็งอีกด้วย

โปรแกรมการบำบัดอื่นๆ

โปรแกรมการบำบัดสำหรับครอบครัว

เดอะเคบินเชียงใหม่ได้จัดเตรียมโปรแกรมการบำบัดที่ครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมซึ่งเป็นโปรแกรมบำบัดที่เปิดให้สมาชิกของครอบครัวเข้ามาร่วมในกิจกรรมและกระบวนการบำบัดพร้อมกับผู้รับบริการ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เกิดทั้งครอบครัวได้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่าการเสพติดหรือความเจ็บป่วยจากการเสพติดแท้จริงแล้วคืออะไร, กระบวนการบำบัดเป็นอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือ สมาชิกแต่ละคนจะได้เรียนรู้ว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้รับบริการได้อย่างไรหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการบำบัด

โปรแกรมการบำบัดสำหรับครอบครัว เป็นโปรแกรมที่มีระยะเวลาสามวันซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันพุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน สมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป้าหมายของโปรแกรมการบำบัดสำหรับครอบครัวมีดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มความตระหนักรู้ของครอบครัวในเรื่องผลกระทบหรือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเสพติด
 • ค้นหาและระบุถึงการพึ่งพิงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
 • เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เปิดใจเล่าเรื่องราวและปัญหาที่หนักใจของตนเองแก่สมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครับโดยมีนักจิตบำบัดผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือและดูแลเพื่อให้การพูดคุยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและแสดงออกถึงความห่วงใยจากครอบครัว
 • ช่วยให้สมาชิกของครอบครัวได้เข้าใจถึงวิธีการที่พวกเขาสามารถทำเพื่อให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จจากการบำบัดได้ในอนาคต

โปรแกรมบำบัดเพื่อวัยรุ่นที่ ศูนย์ ดิ เอจ

ศูนย์ ดิ เอจ ได้จัดเตรียมโปรแกรมที่มีได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่ศูนย์แห่งนี้ เราได้สนับสนุนและจัดเตรียมช่วงเวลาแห่งการกลับตัวกลับใจสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อพร้อมที่จะใช้ชีวิตและมีโอกาสที่จะนำพาตัวเองให้ออกห่างจากวงจรพฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองและเข้าสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต

โปรแกรมบำบัดสำหรับวัยรุ่น ประกอบด้วย

 • การให้คำปรึกษาแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มจากนักจิตวิทยาคลีนิค
 • การฝึกร่างกายและการสร้างกล้ามเนื้อจากการฝึกมวยไทยหรือการฝึกไตรกีฬา
 • การท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อพัฒนาความมุ่งมั่น, การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
 • การสร้างจิตอาสาผ่านทางงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน

การเสพติดผลกระทบจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นตามระยะที่เวลา วัยรุ่นที่สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมการเสพติดของตนเองได้เร็วจะสามารถลดผลกระทบต่างๆ ได้ดีมากกว่าเมื่อการเสพติดอยู่ในระดับที่รุนแรง ดังนั้นโปรแกรมการบำบัดที่เกิดขึ้นเมื่อการเสพติดยังอยู่ในระดับแรกจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพของตนเอง

โปรแกรมการบำบัดของเราจะช่วยให้เด็กวัยรุ่นออกจาก:

 • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสพสารเสพติดและบริโภคสุรา
 • การไร้ทิศทางในชีวิตหรือล้มเลวที่จะวางแผนชีวิต
 • ความสามารถในการเรียนซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์
 • ความผิดปกติในการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ที่ช้า
 • ความซึมเศร้า
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องการฝ่าฝืนกฎหมาย
 • ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากสถานฟื้นฟูอื่นๆ

โปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสังคมเนื่องจากความไม่เข้าใจและความคิดที่ยังติดอยู่กับขนบธรรมเนียมในอดีตของผู้คนส่วนใหญ่ ความกดดันจากความคาดหวังของครอบครัว และในบางครั้งรู้สึกว่าสิทธิและเสรีภาพของตนเอองนั้นด้อยกว่าผู้อื่น เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนบางแห่งที่ปิดกั้นการทำงานของคนในกลุ่มนี้ แม้ว่าสถานการณ์เหล่านี้เริ่มจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะในปัจจุบันผู้มีความหลากหลายทางเพศมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นในสังคมสังคมไทย แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเพราะยังมีข้อห้ามอีกหลายประการจากบรรทัดฐานของสังคมไทย ดังนั้นผู้มีความหลากหลายทางเพศส่วนหนึ่งจึงเผชิญกับความกดดันจากสังคมและครอบครัว ขาดความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตของตนเอง เกิดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าเรื้อรัง ในบางรายอาจมีการทำร้ายตนเองร่วมด้วย

ดังนั้นเดอะเคบินเชียงใหม่จึงวางแผนที่จะเปิดโปรแกรมการให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเพศภายในเดือนสิงหาคม ปี 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีความหลาหลายทางเพศให้สามารถให้ชีวิตปกติประจำวันโดยมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีและยั่งยืนได้

การป้องกันการเสพติดซ้ำคืออะไร?

ที่เดอะเคบินเชียงใหม่ การป้องกันการเสพติดซ้ำคือเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนที่เสพติดสารเสพติด สุราหรือมีพฤติกรรมเสพติด ผู้รับบริการของเราจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความยุ่งยากใจในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโปรแกรมการบำบัด นอกจากนั้นผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถเอาชนะสิ่งกระตุ้นความเครียด สิ่งชักจูงด้านลบที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้รับบริการเองซึ่งอาจจะนำเข้าไปในวงจรของการเสพติดอีกครั้ง ผู้รับบริการจะได้ร่วมวางแผนการป้องกันการเสพติดซ้ำของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเดอะเคบินในระหว่างที่รับการบำบัด โดยแผนการการป้องกันการเสพติดซ้ำจะประกอบด้วยเนื้อหาเหล่านี้:

 • แผนการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการฟื้นฟูที่ยั่งยืน
 • การเรียนรู้และระบุถึงสัญลักษณ์เตือนในร่างกายและจิตใจ
 • การรู้จักและเข้าใจสิ่งที่ชักจูงด้านลบของตนเอง
 • การจัดการเวลาในระยะการลดการเสพติดได้ดี
 • การฝึกสติและทำสมาธิ
 • การออกกำลังกายและการฝึกฝนกล้ามเนื้อ
Back to Top