ศูนย์ฟื้นฟู เดอะ เคบิน.

The Cabin Addiction Rehabs

ศูนย์ฟื้นฟู เดอะ เคบิน

ศูนย์ฟื้นฟูของ เดอะ เคบิน ทั่วโลกจัดเตรียมโปรแกรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการทั้งประจำและไปกลับ เดอะ เคบิน กรุ๊ปมีศูนย์ฟื้นฟูไว้บริการในทวีปต่างๆ ทั่วโลก

เดอะ เคบิน เซอร์วิสกรุ๊ป คือผู้ให้บริการโปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟูระดับดีเยี่ยมสำหรับผู้รับบริการที่อาศัยภายในศูนย์หรือผู้ที่ต้องการไปกลับโดยเปิดศูนย์ฟื้นฟูในทวีปต่างๆ ทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของ เดอะ เคบิน กรุ๊ปตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ ซี่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูระดับแนวหน้าในการบำบัดและฟื้นฟูทั้งจากหน่วยงานด้านสุขภาพและพฤติกรรมและองค์กรสื่อนานาชาติ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ เดอะ เคบิน ให้บริการช่วยเหลือทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาการเสพติดและการเสพติดทางพฤติกรรมโดยใช้โปรแกรมการบำบัดที่เรียกว่า Recovery Zones โปรแกรมบำบัดนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้บริการครอบคลุมอาการเสพติดทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ผู้รับบริการบางรายอาจจะมีภาวะความบอบช้ำด้านจิตใจ หรือปัญหาด้านอาการเสพติดหลายชนิด หรือบางรายที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่วมด้วย

โปรแกรมบำบัด Recovery Zones ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถปรับแต่งโปรแกรมบำบัดได้โดยตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในชีวิต, ประวัติการแพทย์, วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนเองที่สุด ปรัชญาของ เดอะ เคบิน ก็คือ การใช้เทคนิคและวิธีการที่ใช้ได้จริงและมีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งอยู่ภายในกรอบการบำบัดของโปรแกรม Recovery Zones นอกจากนั้นการบำบัดโดยเน้นความคิดและพฤติกรรม, การบำบัด 12 ขั้นตอน, การบำบัดโดยใช้สติและสมาธิ และการบำบัดแบบ EMDR (การบำบัดผ่านสายตาเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด) ต่างถูกนำมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการบำบัดที่ เดอะ เคบิน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบำบัดที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดสำหรับตนเอง

โปรแกรมการบำบัดนี้ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากกว่าโปรแกรมอื่นๆ จนได้รับอัตราความสำเร็จผลของโปรแกรมสูงถึงร้อยละ 96 โปรแกรมบำบัดนี้ถูกใช้ในศูนย์ฟื้นฟูของ เดอะ เคบิน กรุ๊ปเหล่านี้:

ศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้รับบริการประจำที่พักอาศัยภายในศูนย์

เดอะ เคบิน เชียงใหม่
ศูนย์ฟื้นฟูแบบพักอาศัยแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เดอะ เคบิน  อาราบิค
ศูนย์ฟื้นฟูแบบพักอาศัยที่ดำเนินการโดยใช้ภาษาอาราบิคทั้งหมดโดยเหล่าผู้ให้คำปรึกษาด้านอาการเสพติดแก่ชาวอาหรับ โดยมีอาหารที่ปรุงตามหลักศาสนาอิสลามและชั่วโมงการทำละหมาดสำหรับผู้รับบริการ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

เดอะ เคบิน  เรสซิเดนท์
ศูนย์ฟื้นฟูแบบพักอาศัยระดับพิเศษสำหรับผู้รับบริการที่ต้องการเข้ารับบริการแบบเดี่ยว ผู้รับบริการสามารถเลือกที่จะเข้ารับการบำบัดในศูนย์ที่พักระดับพิเศษของ เดอะ เคบิน หรือเลือกที่จะให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าพบในสถานที่ของผู้รับบริการเอง

ดิ เอดจ์
โปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้มีอายุระหว่าง 18-25 ปีซึ่งเน้นการใช้กิจกรรมด้านร่างกาย, การผจญภัยร่วมกับแผนการฟื้นฟูแบบ Recovery Zones เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟู้ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบผจญภัยในพื้นที่ห่างไกลของเชียงใหม่

ศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้รับบริการแบบไปกลับ

เดอะ เคบิน  กรุงเทพมหานคร
คลินิคเพื่อการบำบัดและการดูแลสุขภาพจิตทั่วไป

เดอะ เคบิน  ดากา
คลินิคเพื่อการบำบัดและการดูแลสุขภาพจิตทั่วไป

เดอะ เคบิน  ฮ่องกง
ศูนย์สำหรับผู้รับบริการเพื่อการบำบัดทั่วไป

เดอะ เคบิน  สิงค์โปร์
ศูนย์สำหรับผู้รับบริการเพื่อการบำบัดทั่วไป

เดอะ เคบิน  ซีดนีย์
ศูนย์สำหรับผู้รับบริการเพื่อการบำบัดทั่วไป

เดอะ เคบิน  เมลเบอร์น
ศูนย์สำหรับผู้รับบริการเพื่อการบำบัดทั่วไป

เดอะ เคบิน ดูไบ
ศูนย์สำหรับผู้รับบริการเพื่อการบำบัดทั่วไป

ศูนย์เพื่อความร่วมมือในการบริการ

เดอะ เคบิน  เนเธอร์แลนด์
โปรแกรมการบำบัดในความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตชั้นนำในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้ส่งต่อผู้รับบริการมายังสถานฟื้นฟู เดอะ เคบิน เชียงใหม่

เดอะ เคบิน  เดนมาร์ค
โปรแกรมการบำบัดในความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตชั้นนำในประเทศเดนมาร์คซึ่งได้ส่งต่อผู้รับบริการมายังสถานฟื้นฟู เดอะ เคบิน เชียงใหม่

เดอะ เคบิน  ซาอุดิอาระเบีย
โปรแกรมการบำบัดในความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตชั้นนำในประเทศเดนมาร์คซึ่งได้ส่งต่อผู้รับบริการมายังสถานฟื้นฟู เดอะ เคบิน เชียงใหม่

มูลนิธิ เดอะ เคบิน

นอกจากนี้  เดอะ เคบิน  กรุ๊ปยังได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการวิจัย การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในระดับโลกเกี่ยวกับการเสพติด และยังได้สนับสนุนองค์กรและหน่วยงานรัฐบาลประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย-แปซิฟิคซึ่งกำลังต่อสู้กับปัญหาการเสพติดในประเทศโดยจัดการฝึกอบรมและให้คำแนะนำให้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เดอะ เคบิน  กรุ๊ปได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อให้การดำเนินการบำบัดการเสพติดในประเทศไทยได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสพติดในประเทศไทย ในเพื่อจัดเตรียมการศึกษา การฝึกอบรมและการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ทำงานหรือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการบำบัด มูลนิธิได้ทำงาน ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมด้านบวกสำหรับบุคคลที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเสพติด เป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิก็คือรณรงค์เพื่อการบำบัดและการฟื้นฟูจากการเสพติดนั้นได้รับการดำเนินงานด้วยความรักห่วงใยและความเข้าใจ และได้เข้าถึงโปรแกรมบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด

Back to Top