การเข้ารับการบำบัด.

การเข้ารับการบำบัด

เพื่อให้การเข้ารับการบำบัด เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาความลับของตัวท่านเอง โปรดโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับการบำบัดซึ่งพร้อมจะให้บริการข้อมูลที่ท่านต้องการของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ที่เบอร์ 052080720

ระเบียบการเข้ารับการบำบัด

เพราะเรารู้ว่าการเข้ารับการบำบัด มีระเบียบขั้นตอนและอาจจะทำให้ท่านรู้สึกกังวลและยุ่งยากใจ ดังนั้นที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เราจึงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ระเบียบการเข้ารับการบำบัดนั้นทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นกันเองและท่านได้รับประโยชน์สูงสุด โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการเข้ารับการบำบัดด้านล่างนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน โปรดคลิกที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันและสิทธิเบิกเงินทดแทน โปรดคลิกที่นี่

การบริการเพิ่มเติม

บริการวีซ่าสำหรับลูกค้าที่เลือกโปรแกรมการบำบัด 90 วัน
บริการตรวจเชคร่างกายกับโรงพยาบาลเอกชน
บริการหน่วยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงภายในสถานฟื้นฟู
บริการหน่วยรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

เริ่มต้นการบำบัด

เพื่อเริ่มต้นการบำบัด โปรดอีเมล์หรือโทรศัพท์หา เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา การสนทนาทางโทรศัพท์จะถูกเก็บเป็นความลับ เราต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่าน และเวลาที่ท่านสามารถเข้ารับการบำบัดได้ และเจ้าหน้าที่ของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการบำบัดและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบำบัดของท่าน หากท่านมีคำถามที่เฉพาะเจาะจง ท่านจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านงานคลินิคบำบัด การพูดคุยทางโทรศัพท์กับ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเข้ารับการบำบัด

การประเมินตนเอง

หลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งแรก ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ด้านงานให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ทางเราได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลิกของท่านเองและประวัติทางการรักษาหรือการบำบัดมากขึ้น เจ้าหน้าที่ของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ยินดีที่จะประเมินทุกขั้นตอนทางโทรศัพท์ โปรดกรอกแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้นออนไลน์

การเดินทาง

เจ้าหน้าที่ของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ยินดีที่จะช่วยท่านจัดการในเรื่องการเดินทางและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริการวีซ่า

โดยปกติแล้ว วีซ่า 30 วันสามารถทำได้สำหรับผู้ที่มาจากต่างประเทศเมื่อเดินทางการถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย แต่หากท่านต้องการอาศัยอยู่มากกว่านั้น ท่านสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับ 2 เดือนจากกงสุลไทยในประเทศของท่านเองซึ่งสามารถต่ออายุได้หนึ่งครั้งได้เพื่อการอาศัยอยู่ 3 เดือน เจ้าหน้าของเราพร้อมที่จะช่วยให้ข้อมูลกับท่านสำหรับรายละเอียดวีซ่าที่ท่านต้องการ

เที่ยวบิน

หากท่านไม่ได้เดินทางโดยเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ ท่านต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินในกรุงเทพมหานคร เที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครมีบริการทุกชั่วโมงและทุกวัน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและเพื่อการจองตั๋วเครื่องบิน

การรับ-ส่ง

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อต้อนรับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่และนำท่านมายังสถานฟื้นฟูซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีเท่านั้น

เวลาสำหรับการเดินทางมาถึงเชียงใหม่

เพื่อให้การต้อนรับและการปรับตัวหลังการเดินทางของท่านได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ท่านควรจะเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่ก่อนเวลา 16:00 น (นอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ)

การชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องได้รับการชำระก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึง เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายโดยผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านทางธนาคารก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง และท่านต้องจ่าย 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อทำการจองโปรแกรมการบำบัด

ระเบียบเบื้องต้นในการเข้ารับการบำบัด
 • ท่านต้องพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละวันได้ หากท่านมีความกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราให้ทราบทันที
 • ท่านต้องยินดีและเต็มใจที่จะทำตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโปรแกรมการบำบัด
 • ท่านต้องยินดีและเต็มใจที่จะทำตามแผนการบำบัดที่พัฒนาขึ้นโดยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการให้คำปรึกษาของเรา
บันทึกทางการแพทย์และการตรวจสุขภาพ

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกคนส่งประวัติทางการแพทย์ล่าสุดให้กับทางเรา หากท่านมีความเจ็บป่วยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต้องแจ้งให้เราทราบทันที และในสองสามวันแรกหลังจากท่านมาถึง ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายและสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยแพทย์ภายในสถานฟื้นฟู

เมื่อเดินทางมาถึง

เมื่อท่านมาถึงเชียงใหม่ ท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เราได้จัดเตรียมพาหนะส่วนบุคคลซึ่งจะนำท่านไปยังสถานฟื้นฟูของเรา ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ เมื่อท่านมาถึงที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำและพูดคุยกับท่านในเรื่องการบำบัด และทางเราจะทำการซักประวัติเกี่ยวกับตัวท่านเองซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ด้านคลินิคและหน่วยการแพทย์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านเองโดยเฉพาะ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการบำบัด

ท่านควรเตรียมสิ่งของเหล่านี้เมื่อเข้ารับการบำบัด

 • ยารักษาโรคที่ได้รับการสั่งจ่ายโดยแพทย์
 • ข้อมูลการติดต่อแพทย์ประจำตัวหรือบุคคลที่ท่านสนิท
 • เสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกาย (5 ชุด)
 • เสื้อผ้าทั่วไป (สำหรับการใช้หนึ่งอาทิตย์)
 • เสื้อผ้ากันหนาว หากท่านเข้ารับการบำบัดในฤดูหนาว (2 ชุด)
 • ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำหอม
 • ชุดว่ายน้ำ
 • เงินสำหรับชื้อของใช้ทั่วไป เช่น ขนม บุหรี่ หรือของฝาก
 • รองเท้าสำหรับใส่ทั่วไป
 • รองเท้าสำหรับการวิ่ง
 • รองเท้าแตะ
 • แว่นตากันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ครีมหรือสเปรย์กันยุง
 • หมวก
 • กระเป๋าใบเล็กสำหรับการเดินทางทั่วไป

สิ่งของที่ท่านอาจนำมาด้วยเมื่อเข้ารับการบำบัด

 • คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 • บุหรี่ (เราได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายในสถานฟื้นฟู)
 • หนังสือหรือนวนิยายต่างๆ

เจ้าหน้าที่ของ เดอะ เคบิน จะทำการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของท่าน เมื่อท่านเดินทางมาถึงเพื่อให้มีสิ่งใดที่จะรบกวนท่านในการเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดของท่านเอง

โปรแกรมการบำบัด

ที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ โปรแกรมการบำบัด มีประสิทธิภาพและเห็นผลที่ชัดเจนมาก เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจดจ่อและจัดการกับความท้าทายที่อยู่ในชีวิตของท่านเอง และเมื่อเข้าสู่โปรแกรมการบำบัด ท่านจะได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะชักจูง สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด สิ่งที่มีผลกระทบด้านลบต่อตัวท่านเอง และท่านจะได้พบว่า ตัวท่านเองได้อยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในอนาคต โปรแกรมการบำบัดมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

 1. การประเมินอย่างละเอียดที่จะช่วยให้พัฒนาโปรแกรมบำบัดที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ
 2. โปรแกรมการบำบัดที่มีประสิทธิภาพของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ประกอบด้วยงานในสองส่วนดังนี้ คือ
  • งานด้านการล้างพิษจากร่างกาย ซึ่งจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยแพทย์ของเราซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง
  • งานด้านการให้คำปรึกษา ท่านจะเข้ารับการให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและกาให้คำปรึกษาแบบกลุ่มทุกวันระหว่างการเข้ารับการบำบัด โดย เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เน้นการให้คำปรึกษาแบบองค์รวมโดยใช้แนวทางการบำบัดทั้งทางด้านพฤติกรรมกับความคิด และการทำสมาธิที่เน้นด้านจิตใจ
  • โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบครอบครัวซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมากในการเพิ่มกระบวนการบำบัดในระยะยาว
  • โปรแกรมการบำบัดระยะสั้นที่สุดเริ่มต้นที่ 28 วัน
  • ตารางเวลาในการบำบัดในแต่ละวันจะเริ่มต้นตั้งแต่ 45 น. โดยท่านจะเข้าร่วมการให้คำปรึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของ เดอะ เคบิน ในช่วงเย็น ท่านจะมีเวลาส่วนตัวตั้งแต่ 7.15-9.30 น. โดยมีใช้เวลาบ้างส่วนช่วงนี้ในการรับประทานอาหารเย็นด้วย สำหรับเสาร์อาทิตย์นั้นจะมีโปรแกรมที่แกต่างออกไป ท่านได้รับการบำบัดโดยการใช้ดนตรีหรือใช้ศิลปะ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นโปรแกรมการออกกำลังกาย หรือการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
  • การดูแลหลังจากที่ท่านได้เสร็จสิ้นโปรแกรมการบำบัดของท่านแล้ว ซึ่งท่านสามารถเข้ารับการดูแลได้ผ่านทางออนไลน์ โดยมีระยะเวลา 8 สัปดาห์

เดอะ เคบิน เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมโปรแกรมบำบัดระยะที่สองสำหรับท่าน ณ ศูนย์แห่งที่สองที่เรียกว่า Sober House เพื่อเตรียมพร้อมตัวท่านเองก่อนที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตปกติในสังคม

Back to Top