การบำบัดต่อเนื่อง.

ศูนย์ฟื้นฟู Sober House

ศูนย์ฟื้นฟู Sober House ของ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ คือ ศูนย์ฟื้นฟูเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการบำบัดระยะแรกแล้ว ที่ศูนย์แห่งนี้ ผู้รับบริการจะได้ฝึกฝนตนเองในการใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบำบัดในโปรแกรมที่ให้อิสระและทางเลือกต่างๆ ที่ผู้รับบริการจะจัดการได้เองในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์แห่งนี้ผู้รับบริการของเรามีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบำบัดระยะแรกเพื่อให้เกิดความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยพร้อมกับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นขึ้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเพื่อการฟื้นฟูสำหรับผู้รับบริการ และยังถือเป็นรางวัลสำหรับความพยายามอย่างหนักของพวกเขาจากการบำบัดระยะแรกด้วยเช่นกัน มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้รับบริการที่เข้าร่วมการดูแลหลังการบำบัดของเรามีอัตราที่จะประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูในระดับที่สูงสุด

ที่ศูนย์ฟื้นฟู Sober House ผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในขณะที่ยังได้รับการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ เดอะ เคบิน ผู้รับบริการฝึกแสดงความรับผิดชอบสำหรับการฟื้นฟูของตนเองโดยการเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟู, การฝึกสมาธิและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเช่น การสอนภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรและการเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้า นอกจากนั้นพวกเขายังได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมต่างๆที่หลากหลายซึ่งจัดขึ้นในเชียงใหม่ เช่น ชมรมการถ่ายรูปหรือการจัดทำสารคดี การอบรมนวดแผนไทย การอบรมโยคะซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้รับบริการได้ใช้เวลาว่างของตนเองในเชิงบวก
เมื่อผู้รับบริการได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟู Sober House พวกเขาจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับการใช้ชีวิตเพื่อการฟื้นฟู พวกเขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสนใจใหม่, ความหวังใหม่, มีเป้าหมายและความฝันในชีวิตใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความท้าทายและปัจจัยด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระยะฟื้นฟูของพวกเขา
นี่คือโอกาสพิเศษสำหรับการพัฒนาและการเติบโตเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่สวยงามและน่าตื่นเต้นที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตราความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการที่เข้ามายังศูนย์ฟื้นฟู Sober House 100 เปอร์เซนต์

ชุมชนผู้ผ่านโปรแกรมการบำบัด-ส่วนสำคัญที่สุดในการฟื้นฟู (Alumni Community)

เดอะ เคบิน รู้ว่าการดูแลหลังการบำบัดและการป้องกันการเสพติดซ้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยด้านลบที่จะมีผลต่อภาวะบำบัด และยังสามารถรับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องได้ หัวใจสำคัญที่สุดของการดูแลหลังการบำบัดและการป้องกันการเสพติดซ้ำก็คือ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเครือข่ายและการสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูระยะสุดท้ายนี้ เดอะ เคบิน ได้สนับสนุนและดูแลผู้รับบริการของเราโดยผู้ผ่านการบำบัดจากชุมชนผู้ผ่านโปรแกรมการบำบัดของเราในฐานะเพื่อที่คอยดูแลกันและกัน, เจ้าหน้าที่ประจำสถานฟื้นฟูและศูนย์ให้การดูแลหลังการบำบัดที่มีอยู่ทั่วโลก นอกจากนะจัดเตรียมช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการดูแลหลังการบำบัดและการป้องกันการเสพติดซ้ำ, การสนับสนุนจากชุมชนของเราผ่านทางการฝึกอบรม,สัมมนาวิชาการและการเลี้ยงสังสรรค์แล้วการรวบรวมข้อมูลวิชาการเพื่อการบำบัดและเพื่อหการฟื้นฟูประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่ เดอะ เคบิน ได้ตระหนักและดำเนินการมาตลอด

การดูแลหลังการบำบัดที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ (Aftercare Programme)

โปรแกรมการดูแลหลังการบำบัดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและเกิดผลสำเร็จสำหรับโปรแกรมการบำบัดทั้งหมด ที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ เรารู้ว่าการดูแลหลังการบำบัดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการเสพติดซ้ำและเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับโปรแกรมบำบัด เราจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการให้ผู้รับบริการของเราเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลหลังการบำบัด

การดูแลเริ่มต้นเมื่อผู้รับบริการกลับไปยังบ้านของตนเองและสามารถติดต่อและเข้าถึงการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในช่องทางต่างๆ ที่เราเตรียมไว้ให้เพื่อให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นต่อเนื่อง ช่องทางเหล่านี้ ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนอย่างเป็นประจำซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร NA และ AA, การค้นหาและการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนท้องถิ่นเพื่อรับการช่วยเหลือ, การพบประอย่างต่อเนื่องกับนักกายภาพบำบัดหรือนักจิตบำบัดที่เราได้ส่งต่อข้อมูลให้ หรือการจัดหานักจิตบำบัดท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดท้องถิ่นหากจำเป็น ในระยะสุดท้ายของโปรแกรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการที่ เดอะ เคบิน เชียงใหม่ นักจิตบำบัดและผู้รับบริการจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโปรแกรมการดูแลหลังการบำบัดที่มีรายละเอียดชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้ความมั่นใจว่าเมื่อผู้รับบริการกลับไปยังบ้านของตนเองแล้ว การสนับสนุนและส่งต่อข้อมูลนั้นเกิดขึ้นได้จริง
ส่วนที่สำคัญที่สุดในการส่งต่อซึ่งเป็นบริการพิเศษของเราก็คือ โปรแกรมการให้คำปรึกษาออนไลน์

Back to Top